Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

6657
*

שאלות ותשובות

 
1. היכן ניתן לטעון את כרטיס הרב קו? 
    את כרטיס הרב קו ניתן לטעון בכמה דרכים:
    א. באמצעות יישומונים דוגמת רב קו אונליין, או הופון. 
    ב. באמצעות עמדות השירות. 
2. מהו הגיל המינימלי המחויב בכרטיס? 
    גיל המינימום הינו 5. מבוגר הנוסע עם שני ילדים מתחת לגיל 5, מחויב לרכוש כרטיס אחד בלבד. 
3. האם ניתן לנסוע עם מטלטלין באוטובוס? 
    ניתן לנסוע עם מטלטלין, ובתנאי שלא חסמו את המעבר, לא פגמו בבטיחות הנוסעים או הפריעו לציבור הנוסעים. לא תתאפשר עלייה עם חפץ העולה בגודלו על מזוודה, אלא אם קיים ברכב תא מטען ייעודי. 
4. האם צריך לשלם על הנפקת כרטיס רב קו? 
    לא נדרש תשלום על הנפקה ראשונה של כרטיס הרב קו, ובלבד שמדובר בכרטיס אישי או חצי אנונימי. 
    לעומת זאת כרטיס אנונימי מחייב בתשלום של 5 שקלים בעבור הכרטיס. 
5. כרטיס הרב קו שלי מכיל חוזה תקופתי. כיצד ניתן לשלם על נוסע נוסף? 
    במקרה זה התיקוף הראשון יתבצע באמצעות החוזה התקופתי, ואילו בעבור האדם הנוסף נדרש חוזה ערך צבור. 
6. נגמר תוקף הפרופיל שלי, אך קיימת בו יתרה שאינה מנוצלת. מה ניתן לעשות? 
    מדובר ביתרה כלואה, כלומר יתרת זכות שלא ניתן לנצלה בשל תום תוקף הפרופיל. במקרה זה יש לפנות לעמדת על הקו לצורך זיכוי ושחרור היתרה. 
7. מה עליי להציג בעת חידוש או שינוי לפרופיל סטודנט? 
    יש להמציא אישור לימודים בתוקף ממוסד הלימודים וכן להציג תעודת זהות. 
8. מי זכאי להנחות בשימוש ברב קו או ביישומונים? 
    משרד התחבורה מגדיר הנחה למספר קבוצות אוכלוסיה לפי הפירוט הבא: 
    
• ילד שטרם מלאו לו 5 שנים, הנוסע בליווי נוסע ששילם את דמי הנסיעה, פטור מתשלום. היו עם הנוסע יותר מילד אחד שטרם מלאו לו 5 שנים, ישולם בעד כל ילד, נוסף על הילד הראשון, מחיר הנסיעה בעד אותה נסיעה.
• נוסע תושב ישראל מגיל 5 ועד גיל 18, או מעל גיל 18, אך עדיין לומד בכיתה י"ב וכן תלמיד מוסד חינוך מיוחד (לפי חוק חינוך מיוחד התשמ"ח - 1988) שטרם מלאו לו 21 שנים, זכאי להנחה של 50%.
• גברים מגיל 67 ונשים מגיל 62: 50% הנחה עם הצגת תעודת זהות. ההנחה תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים. מחירי הנסיעה לאחר ההנחה יעוגלו לעשר האגורות הקרובות.
• שוטרים וחיילים במדים: ללא תשלום עם תיקוף תעודת שוטר או תיקוף חוגר. בסופי שבוע ובחגים המוגדרים מראש חיילים יכולים ליהנות מההטבה גם ללא מדים.
• זכאי הביטוח הלאומי: 33% ברכישת "ערך צבור" עם הגדרת פרופיל רלוונטי על גבי הרב-קו.
• עיוור ומלווה לעיוור: העיוור ללא תשלום, מלווה לעיוור 50% הנחה.
• סטודנטים: 33% - 50% הנחה, לאחר הסדרת פרופיל סטודנטים בכרטיס הרב-קו (יש להסדיר מחדש בכל שנת לימודים).
• שירות לאומי: ללא תשלום, לאחר הסדרת פרופיל של שירות לאומי בכרטיס הרב-קו.
קבלת  זכאות כרוכה בהצגת המסמכים המתאימים לפרופיל הנדרש במעמד הנפקת כרטיס הרב-קו.
9. מעבר חופשי למשך 90 דקות. מה זה אומר וכיצד ניתן לנצל את ההטבה? 
    ההטבה מיושמת באופן אוטומטי ומטרתה עידוד השימוש בתחבורה הציבורית. כל שעליכם לעשות הוא לתקף את הרב קו, ובמשך 90 דקות מעת הנסיעה הראשונה. למען הסר ספק, הנחה זו ניתנת בעת שימוש ברב קו בלבד באמצעות חוזה ערך צבור. 
10. אם עדיין נשארה לכם שאלה, אפשר לפנות אלינו לקבלת מענה בלחיצה על צור קשר