Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

6657
*

אודות

חברת גלים נרקיס (נרקיס גל הסעות בע"מ) הוקמה בשנת 1996 ומספקת שירותי תחבורה ציבורית, הסעות וטיולים ללקוחות פרטיים ומוסדיים.

החברה זכתה בנובמבר 2020 במכרז של משרד התחבורה להפעלת אשכול הנגב המערבי ורהט, ובכלל זה פועלת ביישובים: רהט, אופקים, נתיבות, ירושלים, בני ברק, תפרח.

במסגרת פעילות התח"צ המאופיינת בקווים עירוניים ובינעירוניים, החברה מפעילה 157 אוטובוסים, בהם 29 רכבים חשמליים, ומבצעת כ- 1,200 נסיעות רישוי מדי יום חול.

כלל הרכבים באשכול הינם מתקדמים וכוללים אינטרנט אלחוטי, שקעי טעינה USB, מערכות כרטוס וניטור מתקדמות ומצלמות לשמירה על הסדר הציבורי.

החברה מפעילה חדר בקרה מתקדם המאוייש 24/7, לצורך מתן מענה מיידי ואפקטיבי לכלל צורכי החברה או הנוסעים.

כמו כן החברה מתפעלת 50 שלטי מידע לציבור המוצבים בתחנות האוטובוס במרחב השירות וכן שלוש עמדות על הקו.