Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

6657
*

רב קו

כרטיס הרב קו הינו כרטיס לשימוש רב פעמי, המאפשר לטעון מספר "חוזים" לצורך הנסיעה בתחבורה הציבורית.

השימוש בכרטיס עשוי לזכות בהנחות שונות, זאת על בסיס פרופיל המשתמש, דוגמת נוער, סטודנט, אזרח ותיק ועוד.

יתרונו של הכרטיס הוא ביכולת לשחזר את החוזה לכרטיס אחר במקרה שבו אבד או נגנב.

באופן כללי ישנם שלושה סוגי כרטיסים:

1. רב-קו אישי

הנפקה ראשונה ללא תשלום

הכרטיס מקנה הנחות המגיעות לכם על פי חוק בנסיעה בתחבורה הציבורית, בהתאם לפרופיל הנוסע המתאים לכם (פרופיל רגיל, נוער, סטודנט, סטודנט מורחב, קשיש, זכאי ביטוח לאומי).

הכרטיס הינו אישי, ומנויים המוטענים עליו אינם ניתנים להעברה לאדם אחר. על הכרטיס תוטבע תמונתו של בעל הכרטיס.

מנויים המוטענים על הכרטיס וכן יתרת הסכום הצבורה בכרטיס מבוטחים מפני אובדן או גניבה וניתנים לשיחזור ללא תוספת עלות למעט עלות הנפקה מחודשת.

במקרה של כרטיס תקול או פג תוקף לא נדרשת עלות הנפקה מחודשת.

הכרטיס תקף במשך שמונה שנים ממועד ההנפקה. בתום התקופה יש להנפיק כרטיס חדש.

2. רב-קו אנונימי

לרכישה אצל נהג האוטובוס, בעמדות על הקו, תחנות רכבת נבחרות. עלות הכרטיס הינה 5 שקלים.

מידע אודות הנסיעות של הנוסע אינו נשמר כיוון שאינו שיוך של הכרטיס לנוסע ספציפי ולפיכך הפרופיל של הכרטיס הינו "רגיל" בלבד. בשל כך גם לא ניתנות הנחות מיוחדות.

יתרת הסכום הצבורה בכרטיס אינה מבוטחת מפני אובדן או גניבה.

לא תתאפשר טעינת מנוי תקופתי אלא ערך צבור ומנוי חופשי יומי/ שבועי לפרופיל רגיל בלבד.

3. רב-קו חצי אנונימי

הנפקה ראשונה ללא תשלום.

הכרטיס מקנה הנחות המגיעות לכם על פי חוק בנסיעה בתחבורה הציבורית, בהתאם לפרופיל הנוסע המתאים לכם. (פרופיל רגיל, נוער, סטודנט, סטודנט מורחב, קשיש, זכאי ביטוח לאומי).

הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. על הכרטיס תוטבע תמונתו של בעל הכרטיס.

מידע אודות הנסיעות של הנוסע אינו נשמר.

יתרת הסכום הצבורה בכרטיס אינה מבוטחת מפני אובדן או גניבה.

 

 

נשמח לשרתכם בעמדות על הקו לצורך הנפקת רב קו, שינוי פרופיל נוסע, חידוש תוקף פרופיל, שחזור יתרות, זיכויים, החזר כספי ועוד.

לידיעתכם, בחלק מן המקרים נדרשת המתנה של עד שלושה ימים לצורך הנפקה של רב קו במקרים של אבדן או גניבה, זאת לצורך קליטת יתרות שימוש עדכניות. (במקרה של חוזה חופשי לא תידרש כלל המתנה)

לצורך קבלת השירות תידרשו להציג תעודה מזהה.

סטודנטים יידרשו להציג תעודת סטודנט ואישור לימודים בתוקף בכל נושא הקשור לשינוי או חידוש פרופיל סטודנט.

לצורך רכישת כרטיס רב קו אנונימי, לא תידרשו להצגת תעודה מזהה.

 

 

זכאים להנחות בתעריפי נסיעה

ילד שטרם מלאו לו 5 שנים, הנוסע בליווי נוסע ששילם את דמי הנסיעה, פטור מתשלום. היו עם הנוסע יותר מילד אחד שטרם מלאו לו 5 שנים, ישולם בעד כל ילד, נוסף על הילד הראשון, מחיר הנסיעה בעד אותה נסיעה.

נוסע תושב ישראל מגיל 5 ועד גיל 18, או מעל גיל 18, אך עדיין לומד בכיתה י"ב וכן תלמיד מוסד חינוך מיוחד (לפי חוק חינוך מיוחד התשמ"ח - 1988) שטרם מלאו לו 21 שנים, זכאי להנחה של 50%.

גברים מגיל 67 ונשים מגיל 62: 50% הנחה עם הצגת תעודת זהות. ההנחה תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים. מחירי הנסיעה לאחר ההנחה יעוגלו לעשר האגורות הקרובות.

שוטרים וחיילים במדים: ללא תשלום עם תיקוף תעודת שוטר או תיקוף חוגר. בסופי שבוע ובחגים המוגדרים מראש חיילים יכולים ליהנות מההטבה גם ללא מדים.

זכאי הביטוח הלאומי: 33% ברכישת "ערך צבור" עם הגדרת פרופיל רלוונטי על גבי הרב-קו.

עיוור ומלווה לעיוור: העיוור ללא תשלום, מלווה לעיוור 50% הנחה.

סטודנטים: 33% - 50% הנחה, לאחר הסדרת פרופיל סטודנטים בכרטיס הרב-קו (יש להסדיר מחדש בכל שנת לימודים).

שירות לאומי: ללא תשלום, לאחר הסדרת פרופיל של שירות לאומי בכרטיס הרב-קו.

קבלת  זכאות כרוכה בהצגת המסמכים המתאימים לפרופיל הנדרש במעמד הנפקת כרטיס הרב-קו.

לדף פירוט ההנחות של משרד התחבורה לחצו כאן

להורדת חוברת ההנחות והזכאויות לחץ כאן