Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

6657
*

אבידות ומציאות

איבדת, אתה בידיים טובות?  

מתקשרים למוקד המודיעין 6657*  מוסרים לנציג את פרטי האבידה שלכם. במידה שנמצאה האבידה יקבע יחד איתך מועד ומקום לאיסוף האבידה. לא נמצאה האבידה, נציגנו יירשמו את פנייתך ויתקשרו עימך אם האבידה תימצא.

מסירת האבידה לבעליה:

האבידה תוחזר לבעליה לאחר מתן סימנים מזהים ולאחר שהוכח כי אכן הוא בעל האבידה. האבידה תוחזר רק לאחר שיחתום ויציין את פרטיו כגון: שם מלא, מס' ת.ז. כתובת מלאה וטלפון.

לא נדרשה אבידה בתקופה של חודש:

במידה שלא היה דורש לאבידה, לאחר חודש ימים, האבידה תועבר על פי חוק לתרומה לעמותה רשומה .

באבידת נשק/ ציוד לחימה- הפריטים יועברו למשטרת ישראל/ למשטרה הצבאית.