| 03:32
מחיר הנסיעה שלך הוא 3.2 ₪
מחיר הנסיעה שלך הוא 3.2 ₪