| 07:11
מחיר הנסיעה שלך הוא 2.3 ₪
מחיר הנסיעה שלך הוא 2.3 ₪