| 07:03
מחיר הנסיעה שלך הוא ₪
מחיר הנסיעה שלך הוא ₪