| 23:12
מחיר הנסיעה שלך הוא 2.3 ₪
מחיר הנסיעה שלך הוא 2.3 ₪