| 11:00
קו
507
תל אביב יפו תחנת רכבת מרכז
רהט בית ספר סלמאן