| 22:46
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים