| 17:39
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים