| 07:19
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים