| 01:13
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים