| 08:30
קו
455
באר שבע שוק עירוני/דרך חברון
רהט חממות