| 23:08
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים