| 13:03
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים