| 01:04
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים