| 19:57
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים