| 12:58
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים