| 08:53
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים