| 07:00
קו
451
באר שבע שוק עירוני/דרך חברון
חממות רהט , שכונה 58