| 20:40

לוז בערב יום הכיפורים ויום הכיפורים

25/09/2017
לו"ז יום הכיפורים
 
נא לשים לב ללו"ז בערב וביום הכיפורים 
 
ניתן לראות את הלו"ז לכל קו תחת הלשונית קווים באתר