| 18:16

יום עצמאות 2017

27/04/2017
 
 
..................................................................................................
יום עצמאות 2017
נא לשים לב לשינויים בלו"ז ליום ג 2.5.2017
ניתן לראות את הלו"ז המעודכן תחת הלשונית "קווים"
 
הלו"ז מתייחס לשבוע החל מיום ראשון 30/4/2017