| 17:19

לוז פסח 2017

07/04/2017
לו"ז פסח 2017
הלו"ז מתייחס לשבוע המתחיל ב 16/4/2017
נא לשים לב לשינויים בלו"ז חג פסח : ערב חג 16/4, חג 17/4
ניתן לצפות בלו"ז החג בלשונית קווים