| 01:14

שינוי לוז בקווים 1, 2, 3, 4, 5 החל מיום ראשון 29/1/2017

25/01/2017
נא לשים לב לשינויים בלו"ז הקווים (1,2,3,4,5) החל מיום ראשון 29/1/2017
 
ניתן לראות את הלו"ז המעודכן תחת הלשונית קווים באתר