| 14:45

לוז יום הכיפורים

13/09/2018

לו"ז יום הכיפורים

 
נא לשים לב ללו"ז בערב וביום הכיפורים 
 
הלו"ז מתייחס לשבוע המתחיל בתאריך 16.9.2018
 
ניתן לראות את הלו"ז לכל קו תחת הלשונית קווים באתר