| 13:00
קו
# מקט תחנה תחנה פעילות מרחק מתחנת מוצא שעה