| 12:00
קו
# מקט תחנה תחנה פעילות מרחק מתחנת מוצא שעה